Pallehotell

Pallehotell hos Lagerboxen er et kostnadseffektiv lagringsalternativ. Vi har for leie ca. 1.300 pallplasser i motoriserte reoler i Kristiansand. 

Slik fungerer pallehotell

Kan jeg få tilgang til varene i leieperioden?

Ja! Våre leietakere kan få tilgang til sine varer i leieperioden.
Pallehotellet er utstyret med videoovervåkning,  adgangskontroll og unik adgangskode for våre leietakere. 

Ved innsendelse av skjemaet oppgir man at en ønsker tilgang. Varene plasseres da på nivå i reol slik at man kan få tilgang. 

Hvor mange paller kan jeg lagre?

Vi har ingen nedre eller øvre grense på antall paller.

Send inn skjemaet med deres lagringsbehov så mottar du et tilbud. 

Inn- og utlevering av varer

Pallehotellet er kun betjent etter avtale. 

Ved inn- utlevering av varer så kan det gjøres på følgende måter:

Er det bindingstid?

Lagerboxen har ikke bindingstid. Leieforholdet er løpende og forlenges automatisk med én ny måned hver 15. Sier du opp innen den 15., stopper leieforholdet siste dag i måneden. 

Hvem passer pallehotell for?

Er det trygt å lagre?

Hos Lagerboxen gjør vi alt vi kan for at dine eiendeler skal være trygge. Pallehotellet er utstyrt med videoovervåkning og adgangskontroll

Vi har «streifrunder» for å avdekke eventuelle avvik. Pallehotellet er utstyrt med brannalarmanlegg. 

Prisliste - pallehotell 

 

Pris per pallplass/ mnd,- fra kr. 150,-

Kjøp av  europall 150,-

Inn- og utkjøring av varer i reol:

1 - 5 paller 99,- per pall pr gang

6 - 10 paller 79,- per pall pr gang

11 - 20 paller 65,- per pall pr gang

Mer enn 20 paller 990,- per påbegynt time

Betjening  inn- og utlevering av varer:

Leie av truck med fører, pris pr påbegynt time kr. 990. 


Alle priser er eksklusiv moms.


Leievilkår til Lagerboxen pallehotell