Her kan du si opp ditt leieforhold hos Lagerboxen. Fyll ut skjemaet under og oppsigelsen registreres automatisk hos oss.

Husk at leieforholdet løper på månedsbasis fra og med oppstartsdato til og med siste dag i måneden. Leieperioden forlenges automatisk med én kalendermåned av gangen, hvis ikke oppsigelse er sendt innen den 15 i måneden.